Żyrafka

Przedszkole i Żłobek Żyrafka

Żyrafka zyrafka.przedszkole1@gmail.com

Żyrafka zyrafka.zlobek@gmail.com

Żyrafka 577 066 123

Żyrafka 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Przestrzenna 35

Żyrafka poniedziałek - piątek 7:00 - 17:00

Żyrafka

Żłobek Żyrafka

Żyrafka zyrafka.zlobek@gmail.com

Żyrafka 577 066 123

Żyrafka 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Akacjowa 6

Żyrafka poniedziałek - piątek 7:00 - 17:00

Żyrafka

Kontakt

Żyrafka

Zapoznaj się z Polityka prywatności

Żyrafka

Fundacja Kuźnia Talentów działając wraz z Partnerem Panią Anetą Aniśkiewicz prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Żyrafka w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działanie 8.1. Dostęp do edukacji, uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pod tytułem „Przedszkole Żyrafka – Lepsza przyszłość !

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Żyrafka zlokalizowanym w Bielanach Wrocławskich w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2026 roku.

 

W projekcie planujemy zorganizować przedszkolakom grupowe zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych. Dzieci będą mogły uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego, hiszpańskiego, logopedyczne, robotykę z matematyką, lego, sensoplastykę, integrację sensoryczną, judo i rytmikę.

 

Natomiast w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry przedszkola przewidziano udział w następujących szkoleniach i kursach: terapia ręki, neuroflow, biofeedback, szkolenie Lego Education  oraz studiach podyplomowych: Integracja sensoryczna; Oligofrenopedagogika z arteterapią; Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Przedszkole zostanie doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne, które będą wykorzystywane do nowoczesnych metod nauczania i metodyki kształcenia.

Najważniejsze rezultaty i produkty projektu:

-  30 dzieci objętych zostanie dodatkowymi zajęciami w ramach edukacji przedszkolnej;

- 5 przedstawicieli kadry przedszkolnej objętych wsparciem projektowym, spośród których co najmniej 4 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe / podniosą swoje kompetencje.

 

Wartość projektu : 857 670,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 600 369,00 zł.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Żyrafka

Projekt